Duyệt Từ Khoá

thuốc điều trị viêm phế quản mạn

Điều trị viêm phế quản mạn hiệu quả

Viêm phế quản mạn là bệnh có nhiều thể lâm sàng và giai đoạn diễn biến. Điều trị viêm phế quản mạn cần dựa trên biểu hiện lâm sàng và dựa trên cơ sở các tổn thương. Vì vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp  khác nhau sẽ có cách điều trị khác…